Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 


Strumenti Tradizionali Armeni

Strumenti a Corde
- Quamancha -
- Quamancha (laterale) -
- Thar -
- Thar (laterale) -
Strumenti a Fiato
- Duduk -
- Zurna -
   
- Shvi (o Tutak) -
- Blul -
   
- Tik (o Parkapzuk) -
- Peku -
Strumenti a Percussione
 
- Dehol -