Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

17.magg. 2022- mediatore Culturale per st. Iraniano .


با درود

من واحه مسیحی وارطانیان هستم , واسطه فرهنگی مهاجرین منطقه یک ( مرکز تاریخی ) شهرداری رم .

این سایتی ست چند زبانی , همگانی و چند فرهنگی برای ارائه فوری تمام خدمات مدنی موجود , کارگاه ها , امکانات کارآموزی و فعالیت های برگزار شده یا برگزید در برنامه , در سه قطب چند فرهنگی منطقه یک شهرداری رم. درِ این سه مکان و فعالیت هایشان به روی همگان باز است به ویژه به روی خانواده هائ مهاجر که در ادغام فرهنگ های متنوع خودشان , این ارزش اضافی , در اجتماع ایتالیا و رم مساعدت و همراهی می کنند . بخش ویژه ای از این سایت مختص اخبار مهمی ست مربوط به گروه های مهاجر منطقه یک . در این بخش , هیات تحریریه ما نیز مقاله ها و پیام هایی در باره نقش روشنفکران می نویسد و پخش می کند .

این سه قطب چند فرهنگی جزو طرح "پشتیبانی از ارزش های چند فرهنگی - اجرای برنامه هایی برای معتبر کردن فرهنگ های مختلف و ارتقاء یک جامعة دربرگیرنده " است . هدف کلی این طرح اسان کردن همزیستی مثبت میان کودکان دختر و پسر , نو جوانان دختر و پسر و خانواده هایی با فرهنگ مایه های مختف است . فراهم کردن رشد و کاردانی موجود در سرزمین توسط کاربران اجتمایی , مدارس و شهروندان از ابزار اصلی رسیدان به اهداف است.

نگرش این طرح به سوی ایجاد یک جامعة آموزنده است که , به وسیله بها دادن به همه فرهنگ های موجود در سرزمین , بتواند بالا بردن کیفیت زندگی مردم منطقه یک شهر داری رم را تسهیل کند

Vartanian

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.