Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

30 Nov 2014. Թուրքիոյ Կանաչներու Կուսակցութիւնը Ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Թուրքիոյ Կանաչներու Կուսակցութիւնը Ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը
– 11/11/2014
POSTED IN: ԱՇԽԱՐՀ

yesillerԹուրքիոյ Կանաչներու կուսակցութիւնը ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը: Այս մասին՝ըստ panorama.am-ի՝ Twitter-ի իր էջին մէջ յայտնած է Կանաչներու կուսակցութեան մամլոյ խօսնակը:

Ստամպուլի մէջ կայացած Կանաչներու կուսակցութեան համաժողովին ներկայ եղած են նաեւ Եւրոպայի Կանաչներու կուսակցութեան ներկայացուցիչներ: Թրքական կանաչներու մամլոյ խօսնակը «Twitter»-ի #greenCouncil խումբին մէջ գրառած է հետեւեալը` «Մենք միանշանակ կը ճանչնանք Հայոց ցեղասպանութիւնը»:

HOOSK

 
Il sito Zatik.com è curato dall'Arch. Vahé Vartanian e dal Dott. Enzo Mainardi;
© Zatik - Powered by Akmé S.r.l.