Zatik consiglia:
Iniziativa Culturale:

 

 

La prima domenica di Quaresima si chiama Barekendan -Chiesa armena Apostolica

Per Carnevale

La prima domenica di Quaresima si chiama Barekendan, e precede il Grande Digiuno. La parola “Barekendan” significa “ La Bontà della Vita” e corrisponde alla festività italiana di Carnevale. Barekendan è la memoria della felicità di cui Adamo ed Eva godevano in Paradiso. Essa è anche l’esempio della vita in Paradiso, dove all’uomo era permesso di mangiare liberamente ad ogni albero dell'Eden, ma non dall’albero della Conoscenza del Bene e del Male, che è il simbolo del primo digiuno. In quel giorno gli uomini arrivano alla felicità attraversando il lutto, dalla tortura alla pace. E' con questo significato che ogni Cristiano, con umiltà dell’ anima, con penitenza, con digiuno e con carità inizia il Grande Digiuno, che dura 48 giorni: dal Barekendan alla festa di Resurrezione della Santa Pasqua.


Քառասնորդաց Մեծ Պահքի առաջին կիրակին կոչւում է Բարեկենդանի կիրակի: «Բարեկենդան» բառը նշանակում է «բարի կենդանութիւն» եւ համարժեք է իտալական «Կառնավալի» տոնին: Բարեկենդանը յիշատակն է դրախտում Ադամի ու Եւայի երջանկութեան եւ խորհրդանշում է դրախտային կեանքը, որտեղ մարդուն թոյլատրուած էր ուտելու բոլոր ծառերի պտուղներից, բացի Չարի ու Բարու Գիտութեան ծառից: Ահաւասիկ առաջին պահքի օրինակը: Այդ օրը մարդիկ սուգը հաղթահարելով հասնում են երջանկութեան, տանջանքից՝ խաղաղութեան: Եվ հենց այս նշանակութեամբ ամէն քրիստոնեա հոգու խոնարհութեամբ, զղջմամբ, պահեցողութեամբ եւ գթութեամբ սկսում է Մեծ Պահքը, որը տեւում է 48 օր. Բարեկենդանից մինչեւ Սուրբ Զատիկի Յարութեան տոնը:

--

Padre Tovma Khachatryan

Pastore degli Armeni d'Italia /Chiesa Armena Apostolica/

Vicario Generale del Delegato Pontificio della Chiesa Armena Apostolica dell'Europa Occidentale
Membro della congregazione della Santa Sede di Etchmiadzin /Catolicosato di Tutti Gli Armeni/

cell. 0039 340 950 85 33 /Ita/
cell. 0039 374 77 839 539 /Arm/
Twitter@FatherTovma
facebook: Hayr Tovma Khachatryan

Father Tovma Khachatryan
Pastor of the Armenians in Italy /Armenian Apostlic Church/
General Vicar of the Pontifical Delegate of the Armenian Apostolic Church of West Europe
Member of the congregation of the Mother See of Holy Etchmiadzin
/Catholicosate of All Armenians/


Հայր Թովմա աբեղայ Խաչատրեան
Իտալիոյ Հայոց հոգեւոր հովիւ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան
Արեւմտեան Եվրոպայի Հայրապետական պատուիրակի փոխանորդ
/Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւն/


Padre Tovma